DPDK logo

Elixir Cross Referencer

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
/* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
 * Copyright(c) 2015-2020
 */

#ifndef _TXGBE_RXTX_H_
#define _TXGBE_RXTX_H_

/*****************************************************************************
 * Receive Descriptor
 *****************************************************************************/
struct txgbe_rx_desc {
	struct {
		union {
			__le32 dw0;
			struct {
				__le16 pkt;
				__le16 hdr;
			} lo;
		};
		union {
			__le32 dw1;
			struct {
				__le16 ipid;
				__le16 csum;
			} hi;
		};
	} qw0; /* also as r.pkt_addr */
	struct {
		union {
			__le32 dw2;
			struct {
				__le32 status;
			} lo;
		};
		union {
			__le32 dw3;
			struct {
				__le16 len;
				__le16 tag;
			} hi;
		};
	} qw1; /* also as r.hdr_addr */
};

/* @txgbe_rx_desc.qw0 */
#define TXGBE_RXD_PKTADDR(rxd, v) \
	(((volatile __le64 *)(rxd))[0] = cpu_to_le64(v))

/* @txgbe_rx_desc.qw1 */
#define TXGBE_RXD_HDRADDR(rxd, v) \
	(((volatile __le64 *)(rxd))[1] = cpu_to_le64(v))

/* @txgbe_rx_desc.dw0 */
#define TXGBE_RXD_RSSTYPE(dw)   RS(dw, 0, 0xF)
#define  TXGBE_RSSTYPE_NONE    0
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV4TCP  1
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV4    2
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV6TCP  3
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV4SCTP  4
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV6    5
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV6SCTP  6
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV4UDP  7
#define  TXGBE_RSSTYPE_IPV6UDP  8
#define  TXGBE_RSSTYPE_FDIR    15
#define TXGBE_RXD_SECTYPE(dw)   RS(dw, 4, 0x3)
#define TXGBE_RXD_SECTYPE_NONE   LS(0, 4, 0x3)
#define TXGBE_RXD_SECTYPE_LINKSEC LS(1, 4, 0x3)
#define TXGBE_RXD_SECTYPE_IPSECESP LS(2, 4, 0x3)
#define TXGBE_RXD_SECTYPE_IPSECAH LS(3, 4, 0x3)
#define TXGBE_RXD_TPIDSEL(dw)   RS(dw, 6, 0x7)
#define TXGBE_RXD_PTID(dw)     RS(dw, 9, 0xFF)
#define TXGBE_RXD_RSCCNT(dw)    RS(dw, 17, 0xF)
#define TXGBE_RXD_HDRLEN(dw)    RS(dw, 21, 0x3FF)
#define TXGBE_RXD_SPH       MS(31, 0x1)

/* @txgbe_rx_desc.dw1 */
/** bit 0-31, as rss hash when **/
#define TXGBE_RXD_RSSHASH(rxd)   ((rxd)->qw0.dw1)

/** bit 0-31, as ip csum when **/
#define TXGBE_RXD_IPID(rxd)    ((rxd)->qw0.hi.ipid)
#define TXGBE_RXD_CSUM(rxd)    ((rxd)->qw0.hi.csum)

/** bit 0-31, as fdir id when **/
#define TXGBE_RXD_FDIRID(rxd)   ((rxd)->qw0.hi.dw1)

/* @txgbe_rx_desc.dw2 */
#define TXGBE_RXD_STATUS(rxd)   ((rxd)->qw1.lo.status)
/** bit 0-1 **/
#define TXGBE_RXD_STAT_DD     MS(0, 0x1) /* Descriptor Done */
#define TXGBE_RXD_STAT_EOP     MS(1, 0x1) /* End of Packet */
/** bit 2-31, when EOP=0 **/
#define TXGBE_RXD_NEXTP_RESV(v)  LS(v, 2, 0x3)
#define TXGBE_RXD_NEXTP(dw)    RS(dw, 4, 0xFFFF) /* Next Descriptor */
/** bit 2-31, when EOP=1 **/
#define TXGBE_RXD_PKT_CLS_MASK   MS(2, 0x7) /* Packet Class */
#define TXGBE_RXD_PKT_CLS_TC_RSS  LS(0, 2, 0x7) /* RSS Hash */
#define TXGBE_RXD_PKT_CLS_FLM   LS(1, 2, 0x7) /* FDir Match */
#define TXGBE_RXD_PKT_CLS_SYN   LS(2, 2, 0x7) /* TCP Sync */
#define TXGBE_RXD_PKT_CLS_5TUPLE  LS(3, 2, 0x7) /* 5 Tuple */
#define TXGBE_RXD_PKT_CLS_ETF   LS(4, 2, 0x7) /* Ethertype Filter */
#define TXGBE_RXD_STAT_VLAN    MS(5, 0x1) /* IEEE VLAN Packet */
#define TXGBE_RXD_STAT_UDPCS    MS(6, 0x1) /* UDP xsum calculated */
#define TXGBE_RXD_STAT_L4CS    MS(7, 0x1) /* L4 xsum calculated */
#define TXGBE_RXD_STAT_IPCS    MS(8, 0x1) /* IP xsum calculated */
#define TXGBE_RXD_STAT_PIF     MS(9, 0x1) /* Non-unicast address */
#define TXGBE_RXD_STAT_EIPCS    MS(10, 0x1) /* Encap IP xsum calculated */
#define TXGBE_RXD_STAT_VEXT    MS(11, 0x1) /* Multi-VLAN */
#define TXGBE_RXD_STAT_IPV6EX   MS(12, 0x1) /* IPv6 with option header */
#define TXGBE_RXD_STAT_LLINT    MS(13, 0x1) /* Pkt caused LLI */
#define TXGBE_RXD_STAT_1588    MS(14, 0x1) /* IEEE1588 Time Stamp */
#define TXGBE_RXD_STAT_SECP    MS(15, 0x1) /* Security Processing */
#define TXGBE_RXD_STAT_LB     MS(16, 0x1) /* Loopback Status */
/*** bit 17-30, when PTYPE=IP ***/
#define TXGBE_RXD_STAT_BMC     MS(17, 0x1) /* PTYPE=IP, BMC status */
#define TXGBE_RXD_ERR_FDIR_LEN   MS(20, 0x1) /* FDIR Length error */
#define TXGBE_RXD_ERR_FDIR_DROP  MS(21, 0x1) /* FDIR Drop error */
#define TXGBE_RXD_ERR_FDIR_COLL  MS(22, 0x1) /* FDIR Collision error */
#define TXGBE_RXD_ERR_HBO     MS(23, 0x1) /* Header Buffer Overflow */
#define TXGBE_RXD_ERR_EIPCS    MS(26, 0x1) /* Encap IP header error */
#define TXGBE_RXD_ERR_SECERR    MS(27, 0x1) /* macsec or ipsec error */
#define TXGBE_RXD_ERR_RXE     MS(29, 0x1) /* Any MAC Error */
#define TXGBE_RXD_ERR_L4CS     MS(30, 0x1) /* TCP/UDP xsum error */
#define TXGBE_RXD_ERR_IPCS     MS(31, 0x1) /* IP xsum error */
#define TXGBE_RXD_ERR_CSUM(dw)   RS(dw, 30, 0x3)
/*** bit 17-30, when PTYPE=FCOE ***/
#define TXGBE_RXD_STAT_FCOEFS   MS(17, 0x1) /* PTYPE=FCOE, FCoE EOF/SOF */
#define TXGBE_RXD_FCSTAT_MASK   MS(18, 0x3) /* FCoE Pkt Stat */
#define TXGBE_RXD_FCSTAT_NOMTCH  LS(0, 18, 0x3) /* No Ctxt Match */
#define TXGBE_RXD_FCSTAT_NODDP   LS(1, 18, 0x3) /* Ctxt w/o DDP */
#define TXGBE_RXD_FCSTAT_FCPRSP  LS(2, 18, 0x3) /* Recv. FCP_RSP */
#define TXGBE_RXD_FCSTAT_DDP    LS(3, 18, 0x3) /* Ctxt w/ DDP */
#define TXGBE_RXD_FCERR_MASK    MS(20, 0x7) /* FCERR */
#define TXGBE_RXD_FCERR_0     LS(0, 20, 0x7)
#define TXGBE_RXD_FCERR_1     LS(1, 20, 0x7)
#define TXGBE_RXD_FCERR_2     LS(2, 20, 0x7)
#define TXGBE_RXD_FCERR_3     LS(3, 20, 0x7)
#define TXGBE_RXD_FCERR_4     LS(4, 20, 0x7)
#define TXGBE_RXD_FCERR_5     LS(5, 20, 0x7)
#define TXGBE_RXD_FCERR_6     LS(6, 20, 0x7)
#define TXGBE_RXD_FCERR_7     LS(7, 20, 0x7)

/* @txgbe_rx_desc.dw3 */
#define TXGBE_RXD_LENGTH(rxd)      ((rxd)->qw1.hi.len)
#define TXGBE_RXD_VLAN(rxd)       ((rxd)->qw1.hi.tag)

/*****************************************************************************
 * Transmit Descriptor
 *****************************************************************************/
/**
 * Transmit Context Descriptor (TXGBE_TXD_TYP=CTXT)
 **/
struct txgbe_tx_ctx_desc {
	__le32 dw0; /* w.vlan_macip_lens */
	__le32 dw1; /* w.seqnum_seed   */
	__le32 dw2; /* w.type_tucmd_mlhl */
	__le32 dw3; /* w.mss_l4len_idx  */
};

/* @txgbe_tx_ctx_desc.dw0 */
#define TXGBE_TXD_IPLEN(v)     LS(v, 0, 0x1FF) /* ip/fcoe header end */
#define TXGBE_TXD_MACLEN(v)    LS(v, 9, 0x7F) /* desc mac len */
#define TXGBE_TXD_VLAN(v)     LS(v, 16, 0xFFFF) /* vlan tag */

/* @txgbe_tx_ctx_desc.dw1 */
/*** bit 0-31, when TXGBE_TXD_DTYP_FCOE=0 ***/
#define TXGBE_TXD_IPSEC_SAIDX(v)  LS(v, 0, 0x3FF) /* ipsec SA index */
#define TXGBE_TXD_ETYPE(v)     LS(v, 11, 0x1) /* tunnel type */
#define TXGBE_TXD_ETYPE_UDP    LS(0, 11, 0x1)
#define TXGBE_TXD_ETYPE_GRE    LS(1, 11, 0x1)
#define TXGBE_TXD_EIPLEN(v)    LS(v, 12, 0x7F) /* tunnel ip header */
#define TXGBE_TXD_DTYP_FCOE    MS(16, 0x1) /* FCoE/IP descriptor */
#define TXGBE_TXD_ETUNLEN(v)    LS(v, 21, 0xFF) /* tunnel header */
#define TXGBE_TXD_DECTTL(v)    LS(v, 29, 0xF) /* decrease ip TTL */
/*** bit 0-31, when TXGBE_TXD_DTYP_FCOE=1 ***/
#define TXGBE_TXD_FCOEF_EOF_MASK  MS(10, 0x3) /* FC EOF index */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_EOF_N   LS(0, 10, 0x3) /* EOFn */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_EOF_T   LS(1, 10, 0x3) /* EOFt */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_EOF_NI   LS(2, 10, 0x3) /* EOFni */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_EOF_A   LS(3, 10, 0x3) /* EOFa */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_SOF    MS(12, 0x1) /* FC SOF index */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_PARINC   MS(13, 0x1) /* Rel_Off in F_CTL */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_ORIE    MS(14, 0x1) /* orientation end */
#define TXGBE_TXD_FCOEF_ORIS    MS(15, 0x1) /* orientation start */

/* @txgbe_tx_ctx_desc.dw2 */
#define TXGBE_TXD_IPSEC_ESPLEN(v) LS(v, 1, 0x1FF) /* ipsec ESP length */
#define TXGBE_TXD_SNAP       MS(10, 0x1) /* SNAP indication */
#define TXGBE_TXD_TPID_SEL(v)   LS(v, 11, 0x7) /* vlan tag index */
#define TXGBE_TXD_IPSEC_ESP    MS(14, 0x1) /* ipsec type: esp=1 ah=0 */
#define TXGBE_TXD_IPSEC_ESPENC   MS(15, 0x1) /* ESP encrypt */
#define TXGBE_TXD_CTXT       MS(20, 0x1) /* context descriptor */
#define TXGBE_TXD_PTID(v)     LS(v, 24, 0xFF) /* packet type */
/* @txgbe_tx_ctx_desc.dw3 */
#define TXGBE_TXD_DD        MS(0, 0x1) /* descriptor done */
#define TXGBE_TXD_IDX(v)      LS(v, 4, 0x1) /* ctxt desc index */
#define TXGBE_TXD_L4LEN(v)     LS(v, 8, 0xFF) /* l4 header length */
#define TXGBE_TXD_MSS(v)      LS(v, 16, 0xFFFF) /* l4 MSS */

/**
 * Transmit Data Descriptor (TXGBE_TXD_TYP=DATA)
 **/
struct txgbe_tx_desc {
	__le64 qw0; /* r.buffer_addr , w.reserved  */
	__le32 dw2; /* r.cmd_type_len, w.nxtseq_seed */
	__le32 dw3; /* r.olinfo_status, w.status   */
};
/* @txgbe_tx_desc.qw0 */

/* @txgbe_tx_desc.dw2 */
#define TXGBE_TXD_DATLEN(v)    ((0xFFFF & (v))) /* data buffer length */
#define TXGBE_TXD_1588       ((0x1) << 19) /* IEEE1588 time stamp */
#define TXGBE_TXD_DATA       ((0x0) << 20) /* data descriptor */
#define TXGBE_TXD_EOP       ((0x1) << 24) /* End of Packet */
#define TXGBE_TXD_FCS       ((0x1) << 25) /* Insert FCS */
#define TXGBE_TXD_LINKSEC     ((0x1) << 26) /* Insert LinkSec */
#define TXGBE_TXD_ECU       ((0x1) << 28) /* forward to ECU */
#define TXGBE_TXD_CNTAG      ((0x1) << 29) /* insert CN tag */
#define TXGBE_TXD_VLE       ((0x1) << 30) /* insert VLAN tag */
#define TXGBE_TXD_TSE       ((0x1) << 31) /* transmit segmentation */

#define TXGBE_TXD_FLAGS (TXGBE_TXD_FCS | TXGBE_TXD_EOP)

/* @txgbe_tx_desc.dw3 */
#define TXGBE_TXD_DD_UNUSED    TXGBE_TXD_DD
#define TXGBE_TXD_IDX_UNUSED(v)  TXGBE_TXD_IDX(v)
#define TXGBE_TXD_CC        ((0x1) << 7) /* check context */
#define TXGBE_TXD_IPSEC      ((0x1) << 8) /* request ipsec offload */
#define TXGBE_TXD_L4CS       ((0x1) << 9) /* insert TCP/UDP/SCTP csum */
#define TXGBE_TXD_IPCS       ((0x1) << 10) /* insert IPv4 csum */
#define TXGBE_TXD_EIPCS      ((0x1) << 11) /* insert outer IP csum */
#define TXGBE_TXD_MNGFLT      ((0x1) << 12) /* enable management filter */
#define TXGBE_TXD_PAYLEN(v)    ((0x7FFFF & (v)) << 13) /* payload length */

#define RTE_PMD_TXGBE_TX_MAX_BURST 32
#define RTE_PMD_TXGBE_RX_MAX_BURST 32
#define RTE_TXGBE_TX_MAX_FREE_BUF_SZ 64

#define RX_RING_SZ ((TXGBE_RING_DESC_MAX + RTE_PMD_TXGBE_RX_MAX_BURST) * \
		  sizeof(struct txgbe_rx_desc))

#define rte_packet_prefetch(p) rte_prefetch1(p)

#define RTE_TXGBE_REGISTER_POLL_WAIT_10_MS 10
#define RTE_TXGBE_WAIT_100_US        100

#define TXGBE_TX_MAX_SEG          40

/**
 * Structure associated with each descriptor of the RX ring of a RX queue.
 */
struct txgbe_rx_entry {
	struct rte_mbuf *mbuf; /**< mbuf associated with RX descriptor. */
};

struct txgbe_scattered_rx_entry {
	struct rte_mbuf *fbuf; /**< First segment of the fragmented packet. */
};

/**
 * Structure associated with each descriptor of the TX ring of a TX queue.
 */
struct txgbe_tx_entry {
	struct rte_mbuf *mbuf; /**< mbuf associated with TX desc, if any. */
	uint16_t next_id; /**< Index of next descriptor in ring. */
	uint16_t last_id; /**< Index of last scattered descriptor. */
};

/**
 * Structure associated with each descriptor of the TX ring of a TX queue.
 */
struct txgbe_tx_entry_v {
	struct rte_mbuf *mbuf; /**< mbuf associated with TX desc, if any. */
};

/**
 * Structure associated with each RX queue.
 */
struct txgbe_rx_queue {
	struct rte_mempool *mb_pool; /**< mbuf pool to populate RX ring. */
	volatile struct txgbe_rx_desc *rx_ring; /**< RX ring virtual address. */
	uint64_t      rx_ring_phys_addr; /**< RX ring DMA address. */
	volatile uint32_t  *rdt_reg_addr; /**< RDT register address. */
	volatile uint32_t  *rdh_reg_addr; /**< RDH register address. */
	struct txgbe_rx_entry *sw_ring; /**< address of RX software ring. */
	/**< address of scattered Rx software ring. */
	struct txgbe_scattered_rx_entry *sw_sc_ring;
	struct rte_mbuf *pkt_first_seg; /**< First segment of current packet. */
	struct rte_mbuf *pkt_last_seg; /**< Last segment of current packet. */
	uint16_t      nb_rx_desc; /**< number of RX descriptors. */
	uint16_t      rx_tail; /**< current value of RDT register. */
	uint16_t      nb_rx_hold; /**< number of held free RX desc. */
	uint16_t rx_nb_avail; /**< nr of staged pkts ready to ret to app */
	uint16_t rx_next_avail; /**< idx of next staged pkt to ret to app */
	uint16_t rx_free_trigger; /**< triggers rx buffer allocation */
#ifdef RTE_LIB_SECURITY
	uint8_t      using_ipsec;
	/**< indicates that IPsec RX feature is in use */
#endif
	uint16_t      rx_free_thresh; /**< max free RX desc to hold. */
	uint16_t      queue_id; /**< RX queue index. */
	uint16_t      reg_idx; /**< RX queue register index. */
	/**< Packet type mask for different NICs. */
	uint16_t      pkt_type_mask;
	uint16_t      port_id; /**< Device port identifier. */
	uint8_t       crc_len; /**< 0 if CRC stripped, 4 otherwise. */
	uint8_t       drop_en; /**< If not 0, set SRRCTL.Drop_En. */
	uint8_t       rx_deferred_start; /**< not in global dev start. */
	/** flags to set in mbuf when a vlan is detected. */
	uint64_t      vlan_flags;
	uint64_t	  offloads; /**< Rx offloads with DEV_RX_OFFLOAD_* */
	/** need to alloc dummy mbuf, for wraparound when scanning hw ring */
	struct rte_mbuf fake_mbuf;
	/** hold packets to return to application */
	struct rte_mbuf *rx_stage[RTE_PMD_TXGBE_RX_MAX_BURST * 2];
};

/**
 * TXGBE CTX Constants
 */
enum txgbe_ctx_num {
	TXGBE_CTX_0  = 0, /**< CTX0 */
	TXGBE_CTX_1  = 1, /**< CTX1 */
	TXGBE_CTX_NUM = 2, /**< CTX NUMBER */
};

/** Offload features */
union txgbe_tx_offload {
	uint64_t data[2];
	struct {
		uint64_t ptid:8; /**< Packet Type Identifier. */
		uint64_t l2_len:7; /**< L2 (MAC) Header Length. */
		uint64_t l3_len:9; /**< L3 (IP) Header Length. */
		uint64_t l4_len:8; /**< L4 (TCP/UDP) Header Length. */
		uint64_t tso_segsz:16; /**< TCP TSO segment size */
		uint64_t vlan_tci:16;
		/**< VLAN Tag Control Identifier (CPU order). */

		/* fields for TX offloading of tunnels */
		uint64_t outer_tun_len:8; /**< Outer TUN (Tunnel) Hdr Length. */
		uint64_t outer_l2_len:8; /**< Outer L2 (MAC) Hdr Length. */
		uint64_t outer_l3_len:16; /**< Outer L3 (IP) Hdr Length. */
#ifdef RTE_LIB_SECURITY
		/* inline ipsec related*/
		uint64_t sa_idx:8;	/**< TX SA database entry index */
		uint64_t sec_pad_len:4;	/**< padding length */
#endif
	};
};

/**
 * Structure to check if new context need be built
 */
struct txgbe_ctx_info {
	uint64_t flags;      /**< ol_flags for context build. */
	/**< tx offload: vlan, tso, l2-l3-l4 lengths. */
	union txgbe_tx_offload tx_offload;
	/** compare mask for tx offload. */
	union txgbe_tx_offload tx_offload_mask;
};

/**
 * Structure associated with each TX queue.
 */
struct txgbe_tx_queue {
	/** TX ring virtual address. */
	volatile struct txgbe_tx_desc *tx_ring;
	uint64_t      tx_ring_phys_addr; /**< TX ring DMA address. */
	union {
		/**< address of SW ring for scalar PMD. */
		struct txgbe_tx_entry *sw_ring;
		/**< address of SW ring for vector PMD */
		struct txgbe_tx_entry_v *sw_ring_v;
	};
	volatile uint32_t  *tdt_reg_addr; /**< Address of TDT register. */
	volatile uint32_t  *tdc_reg_addr; /**< Address of TDC register. */
	uint16_t      nb_tx_desc;  /**< number of TX descriptors. */
	uint16_t      tx_tail;    /**< current value of TDT reg. */
	/**< Start freeing TX buffers if there are less free descriptors than
	 *  this value.
	 */
	uint16_t      tx_free_thresh;
	/** Index to last TX descriptor to have been cleaned. */
	uint16_t      last_desc_cleaned;
	/** Total number of TX descriptors ready to be allocated. */
	uint16_t      nb_tx_free;
	uint16_t      tx_next_dd;  /**< next desc to scan for DD bit */
	uint16_t      queue_id;   /**< TX queue index. */
	uint16_t      reg_idx;    /**< TX queue register index. */
	uint16_t      port_id;    /**< Device port identifier. */
	uint8_t       pthresh;    /**< Prefetch threshold register. */
	uint8_t       hthresh;    /**< Host threshold register. */
	uint8_t       wthresh;    /**< Write-back threshold reg. */
	uint64_t      offloads; /* Tx offload flags of DEV_TX_OFFLOAD_* */
	uint32_t      ctx_curr;   /**< Hardware context states. */
	/** Hardware context0 history. */
	struct txgbe_ctx_info ctx_cache[TXGBE_CTX_NUM];
	const struct txgbe_txq_ops *ops;    /**< txq ops */
	uint8_t       tx_deferred_start; /**< not in global dev start. */
#ifdef RTE_LIB_SECURITY
	uint8_t		  using_ipsec;
	/**< indicates that IPsec TX feature is in use */
#endif
};

struct txgbe_txq_ops {
	void (*release_mbufs)(struct txgbe_tx_queue *txq);
	void (*free_swring)(struct txgbe_tx_queue *txq);
	void (*reset)(struct txgbe_tx_queue *txq);
};

/* Takes an ethdev and a queue and sets up the tx function to be used based on
 * the queue parameters. Used in tx_queue_setup by primary process and then
 * in dev_init by secondary process when attaching to an existing ethdev.
 */
void txgbe_set_tx_function(struct rte_eth_dev *dev, struct txgbe_tx_queue *txq);

void txgbe_set_rx_function(struct rte_eth_dev *dev);
int txgbe_dev_tx_done_cleanup(void *tx_queue, uint32_t free_cnt);

uint64_t txgbe_get_tx_port_offloads(struct rte_eth_dev *dev);
uint64_t txgbe_get_rx_queue_offloads(struct rte_eth_dev *dev);
uint64_t txgbe_get_rx_port_offloads(struct rte_eth_dev *dev);
uint64_t txgbe_get_tx_queue_offloads(struct rte_eth_dev *dev);

#endif /* _TXGBE_RXTX_H_ */